Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

BLOGI: Valintakoekeskustelu on varma kevään merkki

Kirjastot hiljenevät vähitellen, kun viimeisimmät pääsykokeet on saatu pakettiin ja tuoreet ylioppilaat ja vanhemmat kokelaat suuntaavat nauttimaan kesälomasta tai jatkamaan aherrusta muihin töihin. Syksyllä osalla odottaa opintojen alku ja osalla välivuosi.

Valintakokeiden uudistamisesta on keskusteltu tänäkin keväänä kiivaasti. Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä ehdotti ylioppilaskokeen poistamista. Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) raportissa puolestaan ehdotettiin pääsykokeista luopumista ja ylioppilaskoearvosanojen merkityksen lisäämistä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen lupasi MTV3:n haastattelussa, että pääsykokeista luovutaan jo tällä hallituskaudella. Jutussa Helsingin yliopiston vararehtori Keijo Hämäläinen mainitsi olevansa samalla linjalla: ulkoluvun merkitystä pääsykokeissa tulee vähentää.

”Valintakokeiden tulisi testata kykyä soveltaa tietoa eikä ennalta annetun aineiston ulkoaoppimiskykyä, koska nykyisin olennaista on tiedon etsintä ja käyttö, ei sen kantaminen omassa päässä.” Näin totesi Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto valintakokeiden uudistuksesta 17 vuotta sitten 14.4.1999 päivätyssä muistiossaan.

Asia ei selvästikään ole aivan yksinkertainen. Vaikka keskustelussa usein penätään yksinkertaisia ratkaisuja ja kärjistettyjä kannanottoja, on valitettavasti todettava, että yksinkertaista ja nopeaa ratkaisua ei ole olemassa.

Opiskelijan näkökulmasta ylioppilastutkinnon painoarvon lisäämisellä voisi välttää turhia välivuosia. Mutta entä jos into opiskeluun on syttynyt vasta koulu-uran jälkeen? Ja kuten useat opiskelijajärjestöt ja ylioppilaskunnat ovat tuoreissa kannanotoissaan korostaneet, kaikki eivät tule yliopistoon lukion kautta eivätkä kaikki onnistu syystä tai toisesta ylioppilaskirjoituksissa.

Ja toisaalta, eiväthän kaikki välivuodet ole turhia. Koulutusputken ulkopuolella hankittu osaaminen ja elämänkokemus ovat myös tulevien opintojen kannalta hyödyllistä pääomaa.

Täytyy myös muistaa, ettei opiskelijavalinta voi kaikilla aloilla perustua pelkkään ylioppilaskokeeseen. Yliopistojen, tulevaisuuden hakijoiden ja opiskelijoiden näkökulmasta valintaprosessi tulee järjestää mahdollisimman tasapuolisesti, niin että kunkin alan erityispiirteet huomioidaan. Esimerkiksi taidealojen, psykologian ja varhaiskasvatuksen tai maanpuolustuskorkeakoulun valinnoissa soveltuvuuden mittaaminen ja painottaminen on välttämätöntä eikä pääsykoetta voida korvata ainakaan nykymuotoisella ylioppilaskokeella.

Suomen yliopistojen rehtorit ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että ylioppilaskoe on edelleen yksi hyvä pohja valinnoille. Rinnalla on kuitenkin tulevaisuudessakin muita polkuja.  Yliopistojen rehtorit ovat edeltäjiensä tavoin yhtä mieltä myös siitä, että valintakokeita täytyy kehittää ja valintakokeiden ja ylioppilaskokeiden yhteiskuormittavuutta tulee vähentää.

Luulen, että valintakokeista ei tälläkään hallituskaudella olla luopumassa. Yhtenäisiä kaikkia koulutusaloja sitovia ja kaikille aloille sopivia käytäntöjä tuskin kyetään rakentamaan, eikä sellainen ole tarkoituksenmukaistakaan. Joustavuus ja liikkuvuus ovat tulevaisuuden yliopisto-opinnoissa väistämättä nykyistä keskeisemmässä roolissa. Kandidaatintutkintoja laaja-alaisettaan ja tämä ohjaa myös pääsykokeita laaja-alaisempaan suuntaan. Yliopistoihin on tulevaisuudessakin oltava erilaisia polkuja ja mahdollisimman hyvin hakijan kokonaisvaltaista osaamista ja soveltuvuutta mittaavia pääsykokeita.

 

Toivotan kaikille tämän kevään hakijoille, tuoreille ja vanhemmille ylioppilaille, onnea ja menestystä hakurumbaan ja siitä toipumiseen!

Leena Wahlfors
Toiminnanjohtaja
Suomen yliopistot UNIFI ry

 

UNIFIn asiantuntijablogissa julkaistaan jatkossa kirjoituksia ajankohtaisista aiheista. Kirjoittajina toimivat yliopistojen rehtorit, vararehtorit ja UNIFIn sihteeristö.

Ehdota UNIFIn blogille nimeä lähettämällä ehdotuksesi osoitteeseen unifi@unifi.fi.

Jaa artikkeli

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista