Suomen yliopistot UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Ajankohtaista

Hanke opetusmateriaalien avoimuuden lisäämiseksi käynnistynyt

Julkaistu: 19.9.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on tukea opetusmateriaalien avointa jakamista tekijänoikeuslain mukaisesti. Hankkeen aikana tuotettavat materiaalit tarjotaan hyödynnettäviksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen LibGuides-alustalle. Hankkeen tavoitteena on edistää tekijänoikeuksia koskevaa tiedotusta ja koulutusta korkeakoulujen opetusmateriaalin laatijoille siten, että avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavat, kuten avointen lisenssien […]

Lue lisää

Yrittäjien korkeakouluteesit hämmentävät

Julkaistu: 14.9.2017

Suomen yrittäjät ry julkaisi 12.9.2017 keinot korkeakoulujärjestelmän uudistamiseksi. Yrittäjät tunnistaa ja tunnustaa tutkimuksen ja osaamisen kriittisen merkityksen yritysten kansainvälisen menestyksen kannalta. Teeseissä on hyvinvointia ja kestävää kasvua tukevia näkemyksiä, joista on helppo olla samaa mieltä: yliopistot tarvitsevat selkeät ja huolella rakennetut omat profiilinsa; yliopistoilla tulee olla yksi tai useampi kansainvälisen luokan tutkimusyksikkö; korkeakoulujen täytyy olla […]

Lue lisää

Tietosuoja-asetuksen kansallinen liikkumavara tulee käyttää tutkimuksen hyväksi

Julkaistu: 30.8.2017

Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisu edellyttää monialaisten tutkijaryhmien tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa akateemista ilmaisua. Suomen valttikortti tieteellisessä tutkimuksessa on ainutlaatuisten tutkimusaineistojen saatavuus niin julkisista kuin yritysten, yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen tietokannoista. Tätä tietokantojen käyttöä on kuvattu käsitteellä rekisteritutkimus. Yleinen tietosuoja-asetus tulee jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi 25.5.2018. Tietosuoja-asetus jättää jäsenvaltioiden lainsäätäjille tutkimuskäytön osalta kansallista, asetuksen säännöksiä täsmentävää ja täydentävää liikkumavaraa. Tämä […]

Lue lisää

New approach to research ethics: Using guided dialogue to strengthen research communities

Julkaistu: 29.6.2017

Henriikka ja Arto Mustajoen kirjoittama kirja: New approach to research ethics: Using guided dialogue to strengthen research communities (Routledge). “The book offers tools and skills which can be used when research communities make choices concerning not only questions on how to do research and publish research results but also in supervising students, recruiting people, reviewing […]

Lue lisää

Kohtuullinen hinta ja tiedejulkaisujen avoin saatavuus välttämättömiä: UNIFI antaa täyden tukensa FinELib-konsortion Elsevier-neuvottelujen tavoitteille

Julkaistu: 20.6.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry antaa täyden tukensa FinELib-konsortiolle ja sen tavoitteille neuvotteluissa, joita käydään suuren tiedekustantajan Elsevierin kanssa. Päätavoitteita ovat tiedelehtien luettavuus kohtuullisella hinnalla ja selkeä siirtymä kohti välitöntä avointa julkaisemista. Elsevierin lehtien (SD Freedom collection) tilauskustannukset ovat nousseet merkittävästi. UNIFI pitää nousua kohtuuttomana ja vaatii, että sen tulee loppua. Verovaroin tehtävän tutkimuksen tulisi olla […]

Lue lisää
 
Tohtorikoulutus Suomessa
Ota meihin yhteyttä!
Erikoistumiskoulutus