Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Ajankohtaista

Åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data finns nu också på svenska / Open Science and Data Action Programme available also in English

Julkaistu: 20.6.2018

UNIFIs åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data publicerades den 28 maj. Programmet är nu översätt till svenska och engelska. Programmet är riktat till det vetenskapliga samfundet i Finland. Dess huvudsyfte är att Finland ska vara en trendsättare för öppen vetenskap också i framtiden och att öppenhet ska vara en del av forskninges vardag på alla […]

Lue lisää

Jouko Niinimäki: Yliopistojen osaamiskärkien rakentaminen hyvässä vauhdissa, kehitys jatkuisi parhaiten perusrahoituksen avulla – ”Silloin syntyisi varmaan myös vähemmän tyytymättömyyttä ja turhaa työtä”

Julkaistu: 19.6.2018

Yksittäinen yliopisto ottaa vastuulleen jonkin tutkimusalan kehittämisen, rakentaa niin terävän osaamiskärjen että sillä voi tähdätä maailman huipulle ja auttaa sitten muita omilla taidoillaan eteenpäin. Näin tiivistää Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki profilaation merkityksen. – Jokin yliopisto kykenee olemaan tietyssä asiassa kansallinen vetojuhta, jolla on laaja sydän ottaa muut mukaan tekemiseen ja rakentaa yhteistyötä, Niinimäki kuvailee. […]

Lue lisää

UNIFIn uuden palauteryhmän työ on käynnistynyt – katso, mitä ryhmän tehtäviin kuuluu ja ketkä ovat mukana!

Julkaistu: 11.6.2018

Mikä palauteryhmä on? Kyseessä on yliopistojen yhteisten palautejärjestelmien kehittämiseen tarkoitettu foorumi. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI teki ryhmän asettamisesta periaatepäätöksen lokakuussa 2017. Mitä palauteryhmä tekee? Ryhmä koordinoi Kandipalaute- ja uraseurantakyselyjä sekä kehittää niitä koskevan tiedonkeruun raportointia ja infrastruktuuria. Lisäksi se tukee yliopistoja kyselyjen hyödyntämisessä. Koska ryhmän tehtäviin kuuluu yhteisten palautejärjestelmien kokonaisvaltainen kehittäminen, se voi ottaa käsiteltäväkseen myös niihin […]

Lue lisää

Maisterit ja tohtorit työllistyvät monipuolisesti – yliopisto-opinnot kehittävät kykyä oppia uutta, tohtorin tutkinto auttaa saamaan vaativampia ja mielekkäämpiä tehtäviä

Julkaistu: 7.6.2018

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurannat toteutettiin talvella 2017–2018 ensimmäistä kertaa yhtä aikaa sekä maistereille että tohtoreille. Molemmilla ryhmillä korkeakoulututkinto on tukenut vahvasti työllistymistä. – Koulutuksen koetaan antaneen hyvän pohjan urakehitykseen. Sen lisäksi työelämässä korostuu käytännön taitojen ja vuorovaikutuksen merkitys, kertoo Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmän pu-heenjohtaja Eric Carver Helsingin yliopistosta. Maistereilla työllistyminen vahvaa monien urapolkujen avulla Maisterien uraseurannassa […]

Lue lisää

Avoimen tieteen toimenpideohjelman toteutus alkaa, Suomella on edelläkävijänä mahdollisuus ohjata myös globaalia kehitystä – ”Se voi tuoda meille merkittäviäkin etuja tulevaisuudessa”

Julkaistu: 1.6.2018

UNIFIn johdolla laadittu Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma julkistettiin Helsingin yliopiston Tiedekulmassa maanantaina 28.5. Tiedeyhteisön käyttöön laaditussa ohjelmassa esitetään yhteensä kahdeksan toimenpidettä, joiden avulla avointa tiedettä voidaan edistää. – Vuonna 2018 meillä tiedeyhteisönä alkaa olla jo varsin hyvä käsitys avoimen tieteen pullonkauloista, ja ohjelmassa esitetyt toimet nojaavat tähän tilannekuvaan. Ohjelman avulla Suomi siirtyy periaatetason keskustelusta […]

Lue lisää
 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista